Böbrekler, kandan artık ve zehirli maddeleri, fazla mineralleri ve suyu süzerek vücuttan dışarı atmakla görevlidir. Bu organda oluşan tümörlerin hepsi böbrek kanseri olarak adlandırılır. Genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkar ve erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla görülür.

NEDENİ VE BELİRTİLER:

Böbrekte bir çok farklı kanser türü gelişebilir. Bu kanser türleri iyi huylu ve kötü huylu olarak sınıflandırılır. En sık rastlanan kitle genel­likle tesadüfen ortaya çıkan basit böbrek kistleridir. Çoğu zaman tedavi gerektirmezler, yalnızca takip yeterlidir. Kötü huylu kitlelerse yaşamı tehdit edebilir. Erken teşhisle böbrek kanserli hastala­rın yaşam oranları yüzde 70 ila 100 arasındadır.

“Renal hücreli kanser”, yetiş­kinlerde en sık karşılaşılan böbrek kanseridir. Bazı ailesel geçişli türlerinde erken yaşlarda da görülebilir. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Erken teşhis edilip cerrahi olarak çıkarılırsa (nefrektomi) tamamen iyileşme şansı çok yüksektir. Böbrekte kanı süzen ve idrar oluştu­ran dokulardan köken alır. Böbrek kanseri büyüdükçe etrafında yer alan lenf bezleri, karaciğer, kalın bağırsak ve pankreasa yayı­labilir. Bunun yanında, ana tümörden ko­pan tümör parçaları vücudun diğer uzak bölgelerine giderek metastaz (sıçrama ) yapabilir. Böbrek kanserinin de kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Yüksek tansiyon (hipertansiyon), aşırı kilo, uzun süre diyaliz tedavisi görmek gibi risk faktörlerinin etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca sigara, riski iki kat artırır. Ailede böbrek kanserli bir akrabanın olması da böbrek kanserine yakalanma ihtimalini artırır. Çelik, kurşun, petrol ve gemi sanayii ile asbest, böbrek kanserini tetikleyebilir. Tümör küçükken erken dönemlerinde böbrek kanseri çok belirgin bir şikayete neden olmaz. Şikayetler başladığında genellikle tümör çok büyük boyutlara ulaşmıştır ve tedavi zorlaşır. Böbrek bölgesinde kitle ve ağrı, kanlı idrar gibi yakınmaların yanı sıra iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, tekrarlayan ateş gibi belirtiler de görülebilir. Kanser yayılmışsa yayıldığı organla ilgili bulgular ortaya çıkar.

TEŞHİS VE TEDAVİ:

Teşhis genellikle başka nedenlerle yapılan radyolojik tarama sonucu tesadüfen konulur. Ancak tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu ayırt ettirecek bir yöntem henüz mevcut değildir. Dolayısıyla

böbrekte saptanan her kitle kanser kabul edilerek ileri incelemelere gidilir. Tanıda kan ve idrar tetkikleri yapılabilir. Ayrıca komşu organların durumunu değerlendirmek için akciğer grafisi, intravenöz piyelografi (IVP), ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), MR, kemik sintigrafisi, PET de gerekli olabilir. Böbrek tümörünün tedavisi hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve kanserin yaygınlığına göre düzenlenir. Erken evre kanserlerde tümör cerrahi olarak çıkarılır. Ameliyat ile böbreğin çıkarılması da (nefrektomi) böbrek kanserlerinde standart tedavilerdendir. Diğer böbrek sağlıklı ise hastalıklı böbreğin alınması hasta açısından herhangi bir sorun yaratmaz. Tedavide hastalığın evresine göre radyoterapi (ışın tedavisi), kemoterapi, biyolojik terapiler (immünoterapi), hormon terapisi ve hedefe yönelik tedaviler uygulanır.

Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Üroloji, Nefroloji, Dahiliye, Onkoloji, Genel Cerrahi

Böbrek Kanseri Nedir? Belirtileri, Nedenleri Ve Tedavisi

saglikk.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz