Epilepsi Nedir?

Epilepsi halk arasındaki bilinen adıyla Sara, beyinde bulunan sinir hücrelerinin aktivitesini bozarak beynin elektriksel alanını etkileyen ve hastanın nöbetler yaşamasına neden olan nörolojik bir hastalıktır.

Epilepsi bir hastalıktan ziyade, bir çok nedene bağlı or­taya çıkabilen beyindeki ani, anormal ve aşırı elektrik aktivite sonucu gerçekleşen geçici şuur değişikliği du­rumunu tanımlar.

Epilepsi neden olur?

Epilepsi nedenleri çok çeşitlidir ve değişkenlik gösterir. Genetik yatkınlık, zor do­ğum, bebeklikte ateşli havale geçirme, kafaya şiddetli darbe almış olma, metabolik/hormonal bozuk­luklar, alkol veya ilaç bağımlısıyken aniden bu maddelerin bırakılması, beyin tümörleri, özellikle yaşlılarda beyin damar tıkanıklıkları veya kanamaları­na bağlı felçler, beyin ve beyin zarı iltihapları (menenjit/ensefalit), gebe­lik zehirlenmeleri, beyin damar anomalile­ri, beynin gelişimsel anomalileri gibi onlarca nedeni bulunabilir. Hastada belli bir süreye sınırlı, bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluk görülür.

Epilepsi Çeşitleri

Hastalık her kişide farklı belirtiler göstermesiyle birlikte kişilerde görülen rahatsızlık türleri de değişiklik gösterebilir. Yani bu hastalığın 4 farklı çeşidi yer almaktadır.

Temel olarak bu çeşitler arasında ilkini jeneralize rahatsızlıklar oluştur. Jeneralize tipte; tüm beyin aktivitesi beklenmedik bir anda bozulur ve şuur kaybı, vücut kasılması gibi etkiler ortaya çıkar.

İkinci tür olan parsiyel çeşitte sadece beynin bir bölümünde hastalığın aktiviteleri görülür. Ataklar sırasında vücudun belirli bir bölgesinde kasılma oluşur ve genellikle şuur kaybı görülmez.

Hastalığın bir diğer türü olan kompleks parsiyel hastalık çeşidinde ise şuur kaybı yaşanabilir. Vücudun belirli bölgeleri ile sınırlı olmak üzere kasılmalar görülebilir. Hastalığın bu türünde genellikle ellerde otomatik bir hale gelen ve tekrar eden hareketler oluşur.

Hastalığın son çeşidi olarak bilinen absans türünde ise genellikle çocuklarda rahatsızlık oluşur ve sıklıkla dalma şeklinde belirtiler gösterir.

Epilepsi Belirtileri

Epilepsi belirtileri de­ğişkendir. Saniyeler veya birkaç dakika sü­ren ayakta atlatılan boş bakma, şuur kayıp­ları olabileceği gibi, aniden öne veya arka­ya düşme, kasılma, çırpınmalar, idrar kaçır­ma, dil ısırmalarının eşlik ettiği yaralanma­lara yol açan ağır epilepsi nöbeti tipleri de vardır. Bazen hasta nöbetin geleceğini anlar, buna aura denir.Şuur kayıpları sırasında ağızda çiğneme hareketleri, ellerde bazı otomatik hareketler ve hatta aynı kelimeleri söyleme gibi tablolar ortaya çıkabilir.

Bazen hiç şuur kaybı olmadan bazı garip hisler veya algı bozuklukları veya tek taraflı geçici kasılmalar gerçekleşebilir. Bazen tüm nö­betler uykuda olduğundan hasta hiçbir şey­den haberdar değildir ve bir şikayeti yoktur. Çoğu zaman hasta atak sırasında olup bi­teni hatırlamaz. Nöbetlerin beş dakikadan uzun sürede sonlanmaması durumuna “status epileptikus” denir ve hastane ortamında acil müdahale ge­rektirir. Her epileptik nöbet geçiren kişi epilepsi hastası demek değildir. Hastalığın sebebinin belirlenemediği bir grup hasta da söz konusu olabilir.

Epilepsi tanısı nasıl konulur?

Nöbetler zaman içinde her hasta için belli özelliklerde, bazen kendiliğinden bazen de tetikleyen faktörler zemininde tekrarlarsa epilepsi tanısı konulur. Epilepsi her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Ancak ilk 16 yaşa kadar ve 65 yaşından sonra görülme sıklığı artar. Çocuklarda 16 yaşa kadar en sık görülen nörolojik hastalık epilepsidir.

Hastalığın sık görüldüğü çocuk yaşlarda anne ve babanın gözlemleri epilepsi tanısında önemli rol oynar. Çocuğun arada bir ağzını şapırdatması, kol ve bacaklarında ani sıçramalar-irkilmeler olması, burnuna kimsenin duymadığı kötü koku gelmesi (yanmış lastik kokusu gib) veya çocuğun arada bir gözünün dalması, bir yere birkaç saniye boş boş bakması gibi durumlar gözlemlenebilir.

Elektroensefalogram (EEG) beyin elektriğini kay­deden bir cihazdır. Epilepsi nöbeti sırasında veya epilepsi nöbetleri arasında bu kayıtlar elde edilirek beyindeki anormal elektriksel aktiviteler gösterilmeye çalışılır. EEG normalken epilepsi hastası olunabileceği gibi, epilepsisi olmayanlarda bile nadiren EEG anomalileri ortaya çıkabilir. Gereken hastalarda video EEG ile hasta yatı­rılarak günlerce süren takiple epilepsi nöbetini kaydetmek mümkündür.

MR ise şüphelenilen durumlarda beyindeki anormalliklerin incelenmesi için kullanılır. Kan tahlilleriyle de metabolik/hormonal bo­zukluklara bakılır. Nadiren genetik araştırmalar da gerekli olabilir. Epilepsi tanısı koyarken epilepsiyi taklit eden du­rumlar ekarte edilmelidir.

Epilepsi tedavisi

Nöbetlerin nedeni biliniyorsa altta yatan ne­dene göre tedavi düzenlenir. Nöbet ön­leyici (antikonvülsan-antiepileptik) ilaçlar en sık başvurulan tedavi seçeneklerinden biridir. Düzenli kullanım şarttır. Buna rağmen nöbet gerçekleşirse ilaç dozu ve alımı tekrar gözden geçirilir. Bazen kombine antiepileptik ilaç kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Bazı seçilmiş hastalarda cerrahi tedaviler de işe yaramaktadır.

Epilepsi İlaçları

Hastalığın tedavisinde ilaç kullanımı ile nöbetleri ve atakları durdurmak için etki elde edilebilir. Doktor tavsiyesi ile düzenli ve planlı bir kullanım için bu ilaçlar yeterli dozda alındığında nöbetlerin durması mümkündür. Antiepileptikler olarak adlandırılan bu ilaçlar genellikle birkaç yıl boyunca kullanılmaktadır. Nöbet bastırma özelliği olan ilaçlarda antikonvulsif maddeler yer alır. Bu ilaçlar arasında fenobarbital içeriğine sahip veya karbamazepin içeren ilaçlar jeneralize türde etkili olmaktadır. Farklı ilaçlarda valproat, fenitoinin, lamotrigine, topiramat, gabapentin, etosuksimid, primidon, vigabatrin veya levetirasetam gibi içerikler bulunabilir.

Epilepsi Ameliyatı

Rahatsızlıkta genel çözüm yöntemlerinden birisi ameliyattır. Cerrahi yöntem hastalarda en az iki antiepileptik 1 yıl süreyle yüksek doz ile kullanılmasına rağmen hala nöbet aktivitesi görülürse uygulanır. Tedavinin amacı sara krizlerini tetikleyen bölgede cerrahi girişimler yapılarak baskılanmanın ortadan kaldırılmasıdır. İşlemler sırasında odak tespiti yapılarak EEG ile sinyal incelemesi gerçekleştirilir. Odak çıkarma işlemi ile hangi kısmın çıkarılması gerektiği belirlenir. Sonrasında beyin içinde odak oluşturan bu kısım çıkarılarak, beynin özel ve önemli bölgelerinin korunması için de incelemeler yani nöromonitörizasyon yapılır. Ayrıca bazı özel vakalarda cerrahi işlem olarak boynun sol yanından geçmekte olan vagal siniri elektrotlar veya piller sayesinde uyarılarak sonuç elde edilebilir.

Epilepsi Pili Fiyatı

Bu rahatsızlıkta en etkin tedavilerden biri olarak beyin pili şeklinde adlandırılan pil tedavisi uygulanabilir. Beyin pili fiyatı için çoğu hastane 25.000 TL gibi fiyatlar talep etse de günümüzde gerçekten etkinliği ve gerekliliği kanıtlandığı noktada SGK tarafından bu ücretler ödenebilmektedir. Bu nedenle özellikle emekliler ve çocuklar için tedavi yöntemi etkili bir sonuç sağlayabilir.

Epilepsi Diyeti

Temel olarak beslenme ile ilgili bir rahatsızlık olmasa da ketojenik diyet uygulanması bu hastalıkta fayda sağlayabilmektedir. Ayrıca uzmanlar bu hastalıkta tüketilen gıdaların bazılarına dikkat edilmesini de belirtiyor. Özellikle ilaç tedavisi ile birlikte tuz ve şekere çok özen gösterilmesi gerekiyor. Vücut kan değerlerini kontrol altında tutmak ve tansiyon gibi rahatsızlıklar için tuz üzerine dikkat etmek gerekiyor. Omega 3 ve Omega 9 gibi yağ asitlerini almak için balık gibi gıdalar tüketmek, alkol, çay, kahve ve sigaradan uzak durmak gerekir. Sodyum, kalsiyum ve magnezyum içerikli gıdalar tüketmek ve D vitamini eksikliğinden uzak durmak gerekir.

Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Çocuk Nörolojisi, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Çocuk Beyin Cerrahi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz